همایش رابطان بازاریابی شعب استان

همایش رابطان بازاریابی شعب استان

به منظور بررسی راهکارهای مؤثر در جذب منابع و حفظ آن در شرایط رقابتی فعلی و حرکت در مسیر سیاستهای ابلاغی بانک و افزایش سهم از بازار و مشتری همایش رابطان بازاریابی شعب با حضور معاونین اجرایی و مالی و فناوری ، برخی مسؤلین دوایر و کارشناسان مدیریت در مرکز استان برگزار گردید .

تقی یعقوبی معاون مالی وفناوری مدیریت در جمع رابطان بازاریابی استان با تکیه بر اینکه حضور رابطان بازاریابی مناطق در مقطع ایجادی بسیار مثمر ثمر بوده ، افزود : طی بررسی کمیته بازاریابی مدیریت تصمیم برآن شد که فعالیت رابطان بازاریابی  از منطقه ای به شعبه ای تغییر یافته به گونه ای که  هر شعبه دارای یک بازاریاب بوده تا بتوانند منسجم تر و باهماهنگی و همدلی بیشتر درجهت تحقق اهداف جذب منابع حرکت نمایند.

یعقوبی در ادامه با بیان اینکه بازاریاب باید متناسب با شرایط بانک و رقبا نسبت به شناسایی فرصتها و تهدیدات اقدام نموده خاطرنشان کرد : رابطان بازاریابی  باید بر اساس نیاز مشتریان و با تکیه بر خلاقیت و نوآوری  ضمن همفکری لازم با بدنه مدیریتی وکارشناسی بانک نسبت به عرضه و معرفی محصولات بانک اقدام نمایند و دراین خصوص شناخت محصولات رقبا و اشراف به محصولات سپرده ای وسیاست اعتباری بانک از وظایف ضروری رابطان بازاریابی است .

در ادامه سید حسین حاجی پور معاون اجرایی مدیریت در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه همیشه استفاده از یک نوع روش در امر بازاریابی پاسخگو نبوده افزود:یک بازاریاب باید روشهای مختلف بازاریابی را بکار گیرد و در این خصوص با انعکاس مسایل وارایه پیشنهادهای کاربردی از روند خروج منابع جلوگیری کرده و بازاریابی جدید را در دستور کار قرار دهد.

معاون اجرایی مدیریت با تاکید بر افزایش سهم بازار منابع ، خاطر نشان کرد: باید با بازاریابی جدید و پرستاری از مشتریان و با کمی تلاش بیشتر وحساسیت به امور جاری شعبه و همچنین رصد مشتریان و بازار ، نسبت به حفظ ، تقویت و جذب منابع اقدام نموده تا بتوانیم با عزم و کوشش جمعی و همراهی با برنامه های راهبردی بانک در خصوص افزایش منابع شعبه و سهم از بازار منابع شهرستان و استان موفق عمل نماییم .

حاجی پور ، طی سخنانی ضمن ارتباط مستقیم ارزیابی  عملکرد و درجه بندی شعب خاطرنشان کرد :مطمیناًشعبی که دارای ارتقای درجه بوده در ارزیابی عملکرد نتایج مطلوب داشتند و در فرایند ارزیابی عملکرد و درجه بندی شعب شاخص های مربوط به حوزه جذب منابع به ترتیب بالغ بر یک سوم  ویک دوم امتیاز کل را شامل می شوند  که باید در جهت تحقق اهداف جذب منابع با برنامه محوری  حرکت نمود.

معاون اجرایی مدیریت همچنین افزود: در جذب منابع باید بهای تمام شده پول را درنظر گرفت  ودر  مسیر جذب منابع علاوه بر جذب سپرده  هزینه ای ، نسبت به جذب منابع خرد و پایداری و همچنین ارزان قیمت حرکت نموده که توقع مدیریت در این حوزه از رابطان بازاریابی بیشتر بوده و می توانند نقش اساسی داشته باشند.

درادامه و در بخش دیگرهمایش ، با تشکیل پنل توسط معاونین محترم اجرایی و مالی وفناوری و دوایر زیر مجموعه به ابهامات و سؤالات رابطان ، پاسخ لازم ارایه شد .

آخرین بروزرسانی 1398/7/10