برنامه ریزی راهبردی و بررسی عملکرد وصول مطالبات مدیریت مازندران در سال جاری

برنامه ریزی راهبردی و بررسی عملکرد وصول مطالبات مدیریت مازندران در سال جاری

به منظور برنامه ریزی راهبردی و ارایه طریق در حوزه وصول مطالبات درسال جاری جلسه ای با اعضای کمیته وصول مطالبات مدیریت برگزار گردید .

در این نشست تقوی مدیر شعب استان ضمن تقدیر از عملکرد کارکنان با تکیه بر کاهش مطالبات معوق در سال جاری افزود : کمیته پیگیری وصول مطالبات باید با دقت و توجه بیشتر در این امر مهم تلاش نموده و آمار مطالبات را بصورت روزانه ، هفتگی و ماهانه رصد نموده و با مدیریت و برنامه ریزی و تعامل با شعب همچون سالهای گذشته نسبت به کاهش مطالبات معوق مبادرت ورزد .

تقوی در ادامه خاطر نشان کرد مهمترین بخش در خصوص پیگیری مطالبات معوق ، نظارت مستمر و پیگیری مجدانه است تا زمینه ایجاد مطالبات معوق را به حداقل برسانیم و این امر مستلزم پیگیری مستمر قراردادهای تسهیلاتی علی الخصوص در مرحله تشکیل پرونده می باشد.

مدیر شعب استان با اشاره به مهم بودن بخش وصول مطالبات در افزایش توان تسهیلات دهی ادامه داد:باید با نظارت مستمر و پیگیری مجدانه ،زمینه ایجاد مطالبات معوق را به حداقل برسانیم و به تناسب شرایط موجود،راهکارهای مناسب جهت وصول مطالبات و محدود کردن معوقات ارایه دهیم.

مدیر شعب استان مازندران با تاکید بر استفاده از مهلت باقی‌مانده طرح میثاق افزود:این طرح با هدف مساعدت به مشتریان دارای مطالبات معوق و همچنین کاهش مطالبات غیرجاری بانک مسکن طراحی شده است که بازپرداخت تسهیلات به بانک مسکن می‌تواند منابع لازم برای پرداخت تسهیلات جدید به متقاضیان را فراهم کند و از این منظر مشارکت مشتریان و تسهیلات‌گیرندگان بانک مسکن در تسویه مطالبات غیرجاری، نقش زیادی در تامین منابع برای تقویت جریان تسهیلات‌دهی به متقاضیان جدید دارد.

 

تقوی در راستای پیگیری مطالبات معوق و کاهش آن پیرامون مشارکت کارکنان در امر وصول مطالبات ،کنترل سامانه وصول مطالبات ،ارتباط تنگانگ با دوایر اجرای ثبت شهرستان،تقدیر از همکاران موفق در طرح تداوم ،آگاهی به اهداف و برنامه محور بودن مطالبی را ارایه نمودند .

در ادامه همایش اعضای کمیته وصول مطالبات مدیریت به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات و راهکارهای پیشنهادی پیرامون چگونگی توفیق بیشتر در روند وصول مطالبات بحث و مباحثه نمودند . 
آخرین بروزرسانی 1399/6/12