همایش توجیهی صندوق سرمایه گذاری آباد و طرح مهرگان در بانک مسکن استان مازندران

همایش توجیهی صندوق سرمایه گذاری آباد و طرح مهرگان در بانک مسکن استان مازندران

به منظور انتقال فرمایشات و دستورات راهگشای مدیرعامل محترم بانک و مدیران عالی بانک ، همایش توجیهی در خصوص صندوق آباد و طرح مهرگان با حضور مدیر شعب استان ، معاون مالی و فناوری ، رییس حوزه حراست ، رؤسای شعب ، دوایر و کارشناسان مدیرت برگزار گردید .
مصطفی تقوی مدیر شعب استان ، ضمن ارایه آمارهای مقایسه ای و تحلیلی از وضعیت عملکردی شعب و تقدیر از زحمات همکاران خواستار تلاش و برنامه ریزی مطلوب تر و استفاده از همکاران ساعی و پیگیر و به منظور تقویت برنامه های جذب منابع و وصول مطالبات شد و همچنین خاطر نشان کرد : در حوزه جذب منابع و وصول مطالبات با تکیه بر اصل خرد جمعی به دنبال مشارکت فراگیر همه کارکنان هستیم و رؤسای شعب باید با برنامه ریزی و تقسیم کار از توانمندی کارکنان استفاده نموده تا کار شعبه را بصورت هدفمند و منظم در جهت تحقق اهداف ابلاغی پیش ببرند .
تقوی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به طرح جدید بانک در حوزه جذب منابع صندوق آباد و تشریح آن افزود : طرحهای جذب منابع بانک در راستای فعالیت بیشتر و منسجم تر در خصوص افزایش سپرده ها و حفظ آن محقق می گردند و باید با همکاری و همدلی و با توجه به پتانسیل بالای کارکنان و ظرفیت بانک در استان در جهت تحقق این اهداف بکوشیم .
تقوی در ادامه موضوع صدور ضمانتنامه های ریالی را در شعب مورد توجه قرار داده و خاطر نشان کرد : با عنایت به برنامه های کارمزد محور و تعیین هدف برای مدیریت و به عنوان یک شاخص در ارزیابی عملکرد لازم است فرایند صدور ضمانتنامه در شعب با اعمال دقت کامل و اعتبارسنجی مشتریان و نظارت دقیق همراه باشد تا هم بتوان به اهداف تعیین شده است یافت و هم از بروز برخی مشکلات مشکلات جلوگیری بعمل آید .
تقوی همچنان با تاکیدبر در پیش رو بودن مجمع ارزیابی عملکرد شعب و مدیریت خواستار هم افزایی و تعامل شعب و کارکنان شد تا با انجام و مشارکت فراگیر در جهت پیشبرد اهداف بانک موفق عمل نماییم .
شایان ذکر است صندوق سرمایه گذاری آباد و طرح مهرگان با تشکیل پنل با حضور معاون مالی وفناوری، رؤسای دوایر اعتباری و حقوقی و وصول مطالبات، جهت رؤسای شعب توضیح لازم ارایه و به ابهامات آنان پاسخ داده شد .
آخرین بروزرسانی 1394/12/12