تحقق 103درصدی سرانه آموزشی مدیریت شعب استان مازندران

تحقق 103درصدی سرانه آموزشی مدیریت شعب استان مازندران

در راستای اجرای برنامه سالیانه آموزشی بانک و در جهت ارتقا سطح دانش کاری کارکنان به جهت ارایه خدمات مطلوب به مشتریان ،مدیریت شعب مازندران توانست شاخص کیفی خیلی خوب راکسب نماید.

سید حسین حاجی پور معاون اجرایی مدیریت شعب استان مازندران اظهار نمود: در راستای اجرای برنامه سالیانه آموزشی بانک و در جهت ارتقا سطح دانش کاری کارکنان به جهت ارایه خدمات مطلوب به مشتریان ،مدیریت شعب مازندران توانست در سال94 با برگزاری 40328 نفر ساعت کلاس آموزشی در 53 دوره برای 2788نفر از کارکنان وتحقق 103درصدی ، شاخص کیفی خیلی خوب راکسب نماید.

 
حاجی پور در ادامه خاطر نشان کرد:سرانه آموزشی مورد انتظار در برنامه آموزشی سال 94مدیریت 90/72ساعت بوده است که با توجه به کسب سرانه ناخالص کل 66/75ساعت ،103درصد از سرانه پیش بینی شده در سال 94 محقق شده است.
ایشان در ادامه یاد آورشد: سرانه آموزشی مدیریت در سال 94 نسبت به سال 93 دارای رشد7 درصدی بوده است.

آخرین بروزرسانی 1395/7/5