تحقق هدف 130درصدی جذب منابع مدیریت شعب استان مازندران در سال 94

تحقق هدف 130درصدی جذب منابع مدیریت شعب استان مازندران در سال 94

مصطفی تقوی مدیر شعب مازندران در اولین جلسه کمیته بازاریابی مدیریت اظهارنمود:با عنایت به اهداف ابلاغ شده به مدیریت مبنی بر جذب منابع 4108 میلیارد ریال در سال 94این مدیریت با جذب رقم بالغ بر 5318میلیارد ریال (بدون منابع دولتی) توانسته تحقق130درصدی را اختیار کند

که زحمات اجرایی وعملیاتی آن به عهده شعب و راهبری آن به عهده تیم بازاریابی ستاد مدیریت بوده است و این نتیجه انسجام ،یکدلی و تلاش تمامی کارکنان بوده است.

مدیر شعب استان در ادامه خاطر نشان کرد:مدیریت مازندران توانست به تاریخ منتهی به اسفندماه سال 94دربین مدیریتهای هم درجه ازحیث درصدجذب،مبلغ جذب و همچنین مانده منابع رتبه اول راکسب نماید.
تقوی در ادامه بر لزوم تلاش بیشتر بر حفظ و ارتقای سهم سپرده ها از منابع شهرستان وهمچنین استان اشاره کرد و افزود: مدیریت مازندران در سال 94 با بیشترین درصد رشد منابع در شبکه بانکی استان ،از لحاظ مانده منابع و سهم بازار ،رتبه چهارم و از لحاظ مبلغ جذب در شبکه بانکی استان رتبه سوم را دارا بوده که باید این رتبه را ارتقای داده و آن منوط به افزایش سهم از بازار و مشتری در شهرستانها بوده و دراین خصوص باید از تمام ابزار در اختیار و با تلاش و همت جمعی مسیولین و کارکنان توفیق بیش از پیش را حاصل نماییم .

آخرین بروزرسانی 1395/7/5