کاهش 18درصدی نسبت مانده تسهیلات ومطالبات به مانده سپرده ها و کسب رتبه اول در بین مدیریتهای هم درجه کشور

کاهش 18درصدی نسبت مانده تسهیلات ومطالبات به مانده سپرده ها و کسب رتبه اول در بین مدیریتهای هم درجه کشور

تقوی معاون اجرایی مدیریت مازندران طی سخنانی ضمن تقدیر وتشکر از زحمات کارکنان اظهار نمود:

مدیریت مازندران توانست با برنامه ریزی و عزم و کوشش جمعی کارکنان،با کاهش 49/18درصدی نسبت مانده تسهیلات ومطالبات به مانده سپرده هااز عدد25/2ابتدای سال به عدد 83/1تا تاریخ منتهی به پایان دی ماه سال جاری تقلیل پیدا کند که کسب رتبه اول در بین مدیریتهای هم درجه ورتبه دوم دربین مدیرتهای شعب کشور را به جهت عملکرد درخشان و بی نظیر کارکنان استان در جذب منابع و وکاهش مطالبات معوق به همراه داشت.

تقوی در ادامه یاد آور شد:مدیریت مازندران توانست تاکنون در بخش جذب منابع با احتساب جاری دولتی و بدون دولتی با رشد 50درصدی از رتبه سیزدهم ابتدای سال به رتبه اول در بین مدیریتهای شعب سراسر کشور ارتقا پیدا نماید و همچنین توانست در بخش مطالبات معوق با کاهش 25میلیارد ریالی رشد منفی5/3درصدی ودر بخش عقود مبادله ای با کاهش 27میلیارد ریالی وتنها مدیریت کشور، رشد منفی 5درصدی را اختیار نماید.

آخرین بروزرسانی 1394/4/30