مدیریت مازندران توانست در مقطع 2 ماهه 223٪ هدف جذب منابع را محقق نماید

مدیریت مازندران توانست در مقطع 2 ماهه 223٪ هدف جذب منابع را محقق نماید

مهدی بلوچی مدیر شعب مازندران در جمع کارکنان شعب شهرستان آمل خاطر نشان کرد:با عنایت به اهداف ابلاغ شده به مدیریت مبنی بر جذب منابع 2060 میلیارد ریال در سال 93 و با در نظر گرفتن N/12 در مقطع دو ماهه باید به رقم جذب 344 میلیارد ریال رسیده در صورتی که مدیریت با جذب رقم بالغ بر 768 میلیارد ریال (بدون منابع دولتی) توانسته در مقطع دو ماهه تحقق223 درصدی را اختیار کند که نتیجه انسجام ،یکدلی و تلاش کلیه کارکنان بوده است.

مدیر شعب استان در ادامه با اشاره به آمارهای مربوط به عملکرد موفق مدیریت در همراهی با برنامه های راهبردی بانک بویژه در جذب منابع و وصول مطالبات معوق یادآور شد :تحقق کامل اهداف بانک نیازمند تلاش و همت جمعی مسیولین و کارکنان شعب استان است که بسیار امیدواریم بیش از پیش شاهد این امر باشیم.

بلوچی در ادامه بر لزوم تلاش بیشتر بر حفظ و ارتقای سهم سپرده ها از منابع استان اشاره کرد و یادآور شد:در این مسیر با توجه به انحصاری بودن سپرده ممتاز توجه و فعالیت بیشتر بر روی افتتاح سپرده ممتاز می تواند مسیر دسترسی به اهداف را کوتاه تر نماید.

آخرین بروزرسانی 1394/5/5