بازدید مدیران ارشد بانک از پروژه 298واحدی مسکن مهر معلمان بابلسر و شعبه مرکزی قایمشهر

بازدید مدیران ارشد بانک از پروژه 298واحدی مسکن مهر معلمان بابلسر و شعبه مرکزی قایمشهر

با هدف دیدار از همکاران و ایجاد انگیزه مضاعف خدمت رسانی، در حاشیه همایش آموزشی در دریاکنار ،علمداری مدیر امور اعتبارات و سرمایه گذاری،لاری مدیر امور استانها و بازاریابی و مرادی مدیر امور طرح و برنامه با همراهی مصطفی تقوی مدیر شعب مازندران و احمدی رییس حوزه حراست استان ازشعبه مرکزی قایمشهر و پروژه298 واحدی مسکن مهر معلمان بابلسربازدید نمودند .

مصطفی تقوی مدیر شعب استان ضمن ارایه گزارش اجمالی از عملکرد مدیریت و شعب تحت پوشش ،حضور مقامات و مدیران عالی بانک  را موجبات دلگرمی کارکنان در ارایه خدمت مطلوب ذکر کرد  واینکه با رهنمودهای مدیران ارشد بانک و تلاش فراگیر کارکنان می توانیم کوشاتر از گذشته در جهت تحقق اهداف بانک، عمل نماییم .

علمداری مدیر امور اعتبارات و سرمایه گذاری  بانک در بخشی از سخنان خود در این دیدار اظهار نمود: :  سود آوری بانک به عنوان مجموعه مالی بسیار بااهمیت بوده که باید از طریق صدور ضمانتنامه و تسهیلات و با در نظر گرفتن مسایل اعتبار سنجی و برگشت منابع محقق گردد.

علمداری افزود: تمدید مشارکت در صورتی که در راستای تامین منافع بانک باشد مورد تاکید است و در این راستا از تمدیدهای بدون ضابطه باید خودداری گردد.

علمداری مدیر امور اعتبارات و سرمایه گذاری  علاوه بر ارایه رهنمودها و توصیه های لازم، به برخی سؤالات و ابهامات همکاران در خصوص سیاستهای اعتباری بانک پاسخ داده و بر تعیین تکلیف پروژه ای مسکن مهر کم واحد و پروژه هایی که که به مرحله اتمام رسیده ولی هنوز قسط بندی نشده تاکید نموده و در این خصوص پرداخت تسهیلات با رعایت بهداشت اعتباری توام با کنترل و نظارت را ملحوظ نظر قرار دادند .

همچنین لاری مدیر امور استانها و بازاریابی در بخشی از سخنان خود اظهار نمود:مشتری مثل خون در رگ سازمان هست و ماباید باروی گشاده با آنان برخورد نموده تا بتوانیم منابع آنان را نزد بانک متمرکز کرده و از این راه درآمد زایی و سودآوری داشته باشیم.لذا در برخورد با مشتری ضمن آراستگی ظاهری ،خوشرویی را مدنظر قرار داده که این در نگاه اول در ذهن مشتری اثر گذار هست.

همچنین مرادی مدیر امور طرح وبرنامه با تاکید بر نقش منابع انسانی گفت: بهره وری استفاده موثر از عوامل تولید می باشد که عامل اصلی تحقق بهره وری در سازمان، منابع انسانی است و اگر این اعتقاد و باور در سازمان شکل نگیرد موفقیتی برای سازمان حاصل نمی گردد.

شایان ذکر است مدیران ارشد بانک علاوه بر ارایه رهنمودها و توصیه های لازم ، به برخی سؤالات و ابهامات همکاران پاسخ دادند.

آخرین بروزرسانی 1397/10/5