کسب رتبه اول مدیریت مازندران در بخش جذب منابع (بدون منابع دولتی)در بین مدیریتهای هم درجه در3ماهه اول سال جاری

کسب رتبه اول مدیریت مازندران در بخش جذب منابع (بدون منابع دولتی)در بین مدیریتهای هم درجه در3ماهه اول سال جاری

مهدی بلوچی مدیر شعب استان مازندران در جمع کارکنان شعب شهرستانهای بهشهر و گلوگاهاظهار نمود:

مدیریت مازندران توانست تا پایان خرداد ماه سال جاری در بین مدیریتهای هم درجه از حیث درصد جذب منابع (بدون مانده حسابهای دولتی)با 81/10 درصد رشد رتبه اول را کسب نماید.

ایشان در ادامه افزود:مدیریت مازندران توانست از لحاظ درصد جذب منابع (بدون منابع دولتی) در بین مدیریتهای کشور رتبه 6و از لحاظ مبلغ رتبه 8 را کسب نماید.

مدیر شعب استان در این نشستبا تاکید بر سرلوحه قراردادن شعار مدیریت در سال 93 (توکل ،تدبیر،تلاش)،استفاده از تمامی ظرفیتهای شکوفا نشده سرمایه های انسانی استان مازندران (مجمع فرهیختگان) ونصب العین قرار دادن منویات و اوامر اولیای محترم بانک و نهادینه شدن فرهنگ بازاریابی در بین آحاد پرسنل و وجود عزم و اراده عمومی در بین همکاران صف و ستاد برای ارتقا جایگاه مدیریت مازندران در بین مدیریتهای شعب سراسر کشور و سایر بانکهای عضو کمسیون هماهنگی بانکهای استان را ازجمله عوامل این موفقیت برشمرد.

آخرین بروزرسانی 1394/5/5