کسب رتبه دوم اقساط وصولی تسهیلات فروش اقساطی و جعاله مسکن مهر توسط مدیریت مازندران

کسب رتبه دوم اقساط وصولی تسهیلات فروش اقساطی و جعاله مسکن مهر توسط مدیریت مازندران

مهدی بلوچی مدیر شعب استان مازندران اظهارنمود :

مدیریت مازندران توانست با وصول اقساط بالغ بر 3187 میلیارد ریال از وصولیهای اقساط تسهیلات فروش اقساطی (واگذاری سهم الشرکه مهر،روستایی و بافت فرسوده)و جعاله مسکن مهر از ابتدای اجرای طرح تا تاریخ منتهی به آذر ماه سال جاری از لحاظ مبلغ وصولی (اصل +سود)رتبه دوم را در بین مدیریتهای شعب سراسر کشور کسب نماید .

بلوچی درادامه افزود :همچنین مدیریت مازندران توانست با وصول 1031میلیارد ریال از اقساط مسکن مهر روستایی رتبه اول را از لحاظ مبلغ در بین مدیریتهای سراسر کشور کسب نماید.

آخرین بروزرسانی 1394/4/30