کسب رتبه اول مدیریت شعب مازندران درفروش اقساطی واحدهای مورد مشارکت طرح مهر دربین مدیریتهای هم درجه کشور

کسب رتبه اول مدیریت شعب مازندران درفروش اقساطی واحدهای مورد مشارکت طرح مهر دربین مدیریتهای هم درجه کشور

مهدی بلوچی مدیر شعب استان مازندران در جلسه کمیته وصول مطالبات مدیریت ضمن تشکر از زحمات بی شایبه همکاران در فروش اقساطی واحدهای طرح مهر دراستان اظهار نمود :

مدیریت مازندران توانست با تقسیط رقمی بالغ بر 13402میلیارد ریال رتبه اول فروش اقساطی طرح مهر از ابتدای اجرای طرح تاکنون را دربین مدیرتهای هم درجه کسب نماید.

شایان ذکر است کل واحدهای مورد مشارکت 118هزار واحد بوده که بالغ بر 73 هزار واحد از تسهیلات شهری ، روستایی و بافت فرسوده به فروش اقساطی تبدیل شده اند.

 

آخرین بروزرسانی 1394/4/30