کسب رتبه دوم اقساط وصولی تسهیلات فروش اقساطی و جعاله مسکن مهر توسط مدیریت مازندران

کسب رتبه دوم اقساط وصولی تسهیلات فروش اقساطی و جعاله مسکن مهر توسط مدیریت مازندران

مصطفی تقوی معاون اجرایی مدیریت شعب استان مازندران در جلسه ای با حضور برخی از روسای شعب استان خاطرنشان کرد :

 مدیریت مازندران توانست با وصول اقساط بالغ بر 408/2 میلیارد ریال که13/7 درصد از وصولیهای اقساط تسهیلات فروش اقساطی (واگذاری سهم الشرکه مهر،روستایی و بافت فرسوده)و جعاله مسکن مهر از ابتدای اجرای طرح تا تاریخ منتهی به پایان خرداد ماه سال جاری بوده و در این راستا رتبه دوم را در بین مدیریتهای شعب سراسر کشور کسب نموده است .

تقوی در ادامه افزود :همچنین مدیریت مازندران توانست با وصول 824میلیارد ریال که معادل23/15درصد وصولیهای کل کشور در بخش روستایی می باشد،رتبه اول را از لحاظ مبلغ در بین مدیریتهای سراسر کشور کسب نماید.

آخرین بروزرسانی 1394/5/5