کسب رتبه نخست مدیریت شعب استان مازندران در بخش کاهش مطالبات غیرجاری مسکن مهر

کسب رتبه نخست مدیریت شعب استان مازندران در بخش کاهش مطالبات غیرجاری مسکن مهر

آقای مهدی بلوچی مدیر شعب استان مازندران اظهار نمود : مدیریت شعب مازندران توانست در بخش مطالبات غیر جاری مسکن مهر در بازه زمانی یکساله منتهی به فروردین ماه 93 با 21 رتبه بهبود و کاهش 31درصدی رتبه ی اوّل را در بین مدیریت های شعب سراسر کشور کسب نماید .

مدیر شعب استان در ادامه ضمن تبیین وضعیت مطالبات غیر جاری در سال 93 و مقایسه آن با سال 92 بیان داشت : کاهش 31 درصدی مطالبات در بازه ی زمانی یکساله منتهی به فروردین ماه 93 نشان از پیگیری مستمر وهماهنگی توسط مدیریت و شعب استان ورایزنیهای مکرر از طریق مراجع استانی بوده است.

ایشان درادامه در خصوص راهکارهای افزایش حس مسیولیت کارکنان دروصول وپیگیری مطالبات معوق افزود: اقداماتی نظیر برگزاری جلسات پیگیری و وصول مطالبات ، پرداخت پاداش به کارکنان ساعی و تقدیر و تشکّر از آنها در موفقیّت بیشتر و ایجاد نتایج بهتر در وصول مطالبات مثمر ثمر می باشد .

آخرین بروزرسانی 1394/5/5