تقدیر از بازاریابان برترمدیریت مازندران در شش ماهه دوم سال 97

تقدیر از بازاریابان برترمدیریت مازندران در شش ماهه دوم سال 97

طی مراسمی از چهارده بازاریاب برتر مدیریت مازندران بر اساس گزارش عملکرد بازاریابی شش ماهه دوم سال 97در مجتمع آموزشی رفاهی دریا کنار تجلیل بعمل آمد.

مصطفی تقوی مدیر شعب استان ضمن تقدیر از تلاش کارکنان و تبریک به بازاریابان برتر در بخشی از سخنان خود خاطر نشان کرد : با افزایش رقابت بانکها به منظور افزایش سهم بازار ، لزوماً به کارگیری تمام امکانات بانک جهت دستیابی به بازارهای جدید و حفظ مشتریان ضروری است و در این خصوص تربیت نیروهای متخصص و متبحر و بازاریاب شرط موفقیت در بازاریابی است .

تقوی با اشاره به بازارهای هدف صنایع مرتبط با بخش مسکن را اولین بازار هدف مدنظر بانک اعلام کرد : سیاست فعلی بانک بر این است که در بخش مسکن و صنایع مرتبط با آن فعالیت نماید و در این مسیر داشتن نقشه راه بازاریابی ضروری بوده تا با برنامه ریزی دقیق از همه ظرفیتهای موجود استفاده کرد .

مدیر شعب مازندران ادامه داد : هر شعبه باید رقبای خود را بشناسد و در زمینه جذب منابع و مشتری اطلاع کافی داشته باشد تا با برنامه ریزی و تعیین اهداف بلند مدت بتواند در راستای افزایش منابع و جذب مشتریان تلاش نماید و در این خصوص فعالان بازاریابی نباید خود را محدود به درون شعبه نمایند ، بلکه با شناسایی سایر فرصتها و منابع بالقوه در صدد جذب منابع برآیند .

تقوی افزود : از تمامی رابطان بازاریابی انتظار می رود به عنوان پیشروان تجهیز منابع با رصد کردن مشتریان کلیدی و تاثیرگذاری و تعامل شایسته و مؤثر آنها نسبت به جذب منابع و افزایش سهم بازار تلاش نمایند .

شایان ذکر است در این همایش از بازاریابان برتر مدیریت بر اساس گزارش بازاریابی شش ماهه دوم سال 97 با اهدایلوح و کارت هدیه تجلیل بعمل آمد.

آخرین بروزرسانی 1398/2/30