فهرست اخبار فهرست اخبار

تسهیلات جعاله مسکن از ۱۰ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان افزایش یافت.

اعطای تسهیلات جعاله تا سقف 20 میلیون تومان از محل اوراق گواحی حق تقدم به متقاضیانی که تا پایان شهریورماه سال جاری همزمان با تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن (اعم از انفرادی و زوجین) به تشکیل و تکمیل پرونده اقدام نمایند، با ارایه انواع وثایق قابل قبول بانک وفق ضوابط و مقررات موضوعه امکان پذیر است

مصطفی تقوی مدیر شعب بانک مسکن استان مازندران خاطر نشان کرد: مطابق دستورالعمل تدوین شده در بانک مسکن برای نحوه پرداخت تسهیلات ۲۰میلیون تومانی جعاله از محل اوراق گواهی حق تقدم، این تسهیلات جدید،‌ صرفاً به کسانی که قصد خرید آپارتمان با استفاده از تسهیلات خرید بانک مسکن را داشته باشند، تعلق می­گیرد.

 

مدیر شعب بانک مسکن استان مازندران در این باره تصریح کرد: مشتریان تسهیلات جعاله مسکن،‌ دو دسته هستند. دسته اول، افرادی که به قصد تکمیل قدرت خرید مسکن، علاوه بر دریافت تسهیلات خرید مسکن،‌ تسهیلات جعاله نیز از بانک دریافت می­ کنند و دسته دوم نیز شامل افرادی می­شود که از تسهیلات جعاله،‌ برای پوشش هزینه­ های تعمیر و بازسازی آپارتمان خود، استفاده می­کنند. بر این اساس، سقف تسهیلات جعاله قابل پرداخت به دسته اول، ۲۰ میلیون تومان تعیین شده است و برای دسته دوم متقاضیان این نوع تسهیلات نیز،‌ سقف تسهیلات جعاله، حداکثر ۱۰ میلیون تومان است.

 

تقوی همچنین در تشریح نکته کلیدی دستورالعمل پرداخت تسهیلات جعاله مسکن،‌ گفت: شعب بانک مسکن در سراسر کشور، آمادگی دارند تسهیلات جدید جعاله مسکن را تاپایان شهریور امسال،‌ به متقاضیان پرداخت کنند

بر این اساس اعطای تسهیلات جعاله تا سقف 20 میلیون تومان به متقاضیانی که تا پایان شهریورماه سال جاری همزمان با تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن (اعم از انفرادی و زوجین)  به تشکیل و تکمیل پرونده اقدام نمایند،  با ارایه انواع وثایق قابل قبول بانک وفق ضوابط و مقررات موضوعه امکان پذیر است.

آخرین بروزرسانی 1396/3/11