فهرست اخبار فهرست اخبار

« گزارش دیدار از همکاران بازنشسته بیمار مدیریت شعب استان مازندران »

مصطفی تقوی مدیر شعب استان با همراهی دیگر مسولین مدیریت در راستای ارج نهادن به جایگاه سلامت و تندرستی کارکنان و همچنین احترام به کرامات انسانی به عنوان یکی از ارزشهای سازمان از همکاران بازنشسته آقایان حسن احمد علیزاده(رزمنده دفاع مقدس) وحسین علی منش که در بستر بیماری بوده دیدار نمودند .

گفتنی است خانواده علی منش و احمد علیزاده نیز ضمن تشکر و ابراز خوشحالی از این  دیدارتوضیحاتی در خصوص روند درمانی همکاران ارایه نمودند.

لازم به ذکر است مدیر شعب استان ضمن دلجویی از این همکاران و احساس همدردی با خانواده محترمشان ، آرزوی بهبودی و سلامتی را برای آنان از خداوند منّان مسیلت و آمادگی مدیریت را جهت هرگونه کمک در جهت بهبود وضعیت درمان اعلام نمودند.

آخرین بروزرسانی 1397/5/28