فهرست اخبار فهرست اخبار

مدیریت مازندران در ده دوره متوالی ارزیابی عملکرد مدیریتها در جایگاه مطلوب و سبز قرار گرفته است.

مصطفی تقوی مدیر شعب استان مازندران در نشست مجمع ارزیابی عملکرد مدیریت،اظهارنمود:درمجمع ارزیابی عملکرد مدیریتهای شعب سراسر کشور منتهی به اسفند ماه سال 97 ،مدیریت مازندران توانست رتبه اول را دربین مدیریتهای هم درجه و رتبه دوم را در بین مدیریتهای سراسر کشور کسب نماید.

تقوی با بیان عملکرد های موفق مدیریت مازندران و اینکه مدیریت مازندران در ده دوره  متوالی ارزیابی عملکرد مدیریتها در جایگاه مطلوب و سبز قرار گرفته، آن را افتخاری بزرگ دانست و افزود: تمامی موفقیتها مرهون کار،تلاش و همت تمامی پرسنل صف و ستاد در ذیل شعار توکل،تدبیر و تلاش بوده است که برای تعالی و در فراز بودن  مدیریت همیشه همگام و هم پیمان بوده اند وبدون شک با تکیه بر نیروی انسانی توانمند استان و استفاده ابزارهای موجود موفقیتهای چشمگیری نصیب استان خواهد شد.

مدیر شعب استان با تاکید بر نقش آمار و اطلاعات افزود : به روز بودن آمار و اطلاعات نقش مهمی در پیشبرد و تحقق اهداف دارد و این آمارها باید در دسترس تمامی کارکنان جهت رویت و تجزیه و تحلیل و رصد عملکرد شعبه قرار گیرد.

تقوی در ادامه خاطرنشان کرد : مدیریت مازندران از جمله مدیریتی بوده که دو شعبه از بیست شعبه و شش شعبه از یکصد شعبه برتر کشور را در مجمع ارزیابی عملکرد منتهی به اسفند ماه سال گذشته داشته  که نشان از درایت و تدبیر و تعصب سازمانی همکاران مازندران دارد و در راستای حفظ و ارتقای این جایگاه انتظار می رود همه کارکنان به وی‍ژه مسیولین شعب ضمن آگاهی و اشراف کامل از اهداف مورد نظر با حس مسیولیت پذیری و تعهد در جهت تحقق آن تلاش نمایند. 

 
مدیر شعب مازندران افزود:شعب چمستان و رویان به ترتیب رتبه هشتم و یازدهم کشوری را درمجمع ارزیابی عملکردبانک مسکن منتهی به شهریورماه سال جاری کسب نمودند
آخرین بروزرسانی 1398/2/30