فهرست اخبار فهرست اخبار

اجرای طرح صندوق پس انداز مسکن یکم در بانک مسکن مازندران آغاز شد

مصطفی تقوی معاون اجرایی مدیریت شعب بانک مسکن استان مازندران ازاعطای تسهیلات خرید و ساخت واحد مسکونی به افراد متاهل و یا سرپرست خانوار خانه اولی خبر داد وگفت: بانک مسکن به منظور تسهیل در امکان خرید وساخت واحدمسکونی توسط اقشار متوسط جامعه اقدام به ایجاد حساب صندوق پس انداز یکم ، نموده است

معاون اجرایی مدیریت شعب بانک مسکن استان مازندران اظهار نمود: سقف فردی تسهیلات قابل اعطا بر روی هر واحد مسکونی در شهرتهران 800میلیون ریال ، در شهرهای بزرگ بالای 200هزارنفرجمعیت ( ساری،آمل و بابل) 600 میلیون ریال و سایر مناطق شهری استان (شهرهای زیر 200 هزار نفر جمعیت) معادل 400 میلیون ریال تعیین می‌شود.

تقوی اظهارداشت: حداقل متوسط موجودی هر دوره 6 ماهه برای کسب سقف‌های تسهیلاتی 800 میلیون ریال، 600 میلیون ریال و 400 میلیون ریال، به ترتیب 135 میلیون ریال، 100 میلیون ریال و 67 میلیون ریال تعیین می‌شودوحداقل مبلغ به منظور افتتاح حساب های صندوق پس انداز مسکن یکم در تمامی شهرها 67میلیون ریال است ولی رعایت حداقل متوسط موجودی تعیین شده برای هرسقف تسهیلاتی در دوره های شش ماهه اول ودوم جهت برخورداری از سقف تسهیلات هرمنطقه ، الزامی است .

‎‎ایشان افزود: تنها پس از گذشت حداقل 12 ماه (2 دوره) از تاریخ افتتاح حساب خود، قادر خواهند بود با رعایت متوسط موجودی های لازم، از سقف تسهیلات باسپرده طرح برخوردار شوند بطور مثال برای دریافت سقف 600میلیون ریالی در شهرساری باید 300میلیون ریال بمدت 12 ماه سپرده گذاری شود که پس از زمان انتظار مبلغ سپرده گذاری نیز همراه با تسهیلات قابل برداشت می باشد.

معاون اجرایی مدیریت شعب بانک مسکن مازندران تصریح کرد: با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود تسهیلات فروش‌اقساطی اعطایی از محل این حساب معادل نرخ سود تسهیلات باسپرده در زمان اعطای تسهیلات تعیین (در حال حاضر 14 درصد) و مدت بازپرداخت حداکثر 12 سال می‌باشد.

وی ادامه داد: نرخ سود تسهیلات احداث واحد مسکونی از محل حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن یکم در دوران مشارکت نیز همانند نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی (در حال حاضر 14 درصد) می‌باشد.

تقوی در مورد شرایط استفاده از سقف های تسهیلاتی پس انداز مسکن یکم توام با انواع حساب های تعهدی مسکن قبلی (شامل حساب صندوق پس انداز مسکن، صندوق ساخت مسکن) و اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن یادآور شد:تجمیع امتیاز صندوق پس انداز مسکن یکم با اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در حال حاضر امکان پذیر نمی باشدو دارندگان حساب های صندوق پس انداز مسکن (شامل حساب صندوق پس انداز ساخت مسکن و صندوق پس انداز مسکن) صرفا با شرایطی می توانند از سقف تسهیلات جدید بهره مند شوند.

وی اضافه کرد: دارندگان حساب های صندوق پس انداز مسکن یکم می توانند صرفاً با بستگان نزدیک خود (پدر، مادر، همسر،فرزند، خواهر، برادر، نوه، پدربزرگ، مادربزرگ) افتتاح حساب، اخذ تسهیلات یا درخواست انتقال حساب بین خود را نمایند و هر فرد تنها مجاز به استفاده از یک فقره تسهیلات در قالب صندوق پس انداز مسکن یکم می باشد که جهت اطمینان از اینکه متقاضی تسهیلات حایز شرایط لازم برای استفاده از تسهیلات می باشد، استعلام ازقسط بندی وبازپرداخت تسهیلات طبق درخواست کتبی گیرنده تسهیلات به صورت ساده یا پلکانی سالانه و دوره ای امکان پذیر می باشد.

تقوی در پایان اظهارداشت: اعطای تسهیلات جعاله 100میلیون ریالی به گیرندگان تسهیلات خانه اولی، مطابق ضوابط و مقررات ذیربط از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن یا سایر انواع صندوق پس انداز مسکن امکان پذیر می باشد.

آخرین بروزرسانی 1394/4/30