فهرست اخبار فهرست اخبار

تقدیر از روسای شعب برتر بانک مسکن مازندران در اولین گردهمایی مدیران ارشد بانک مسکن سراسر کشور

در نخستین گردهمایی مدیران ارشد بانک مسکن سراسر کشور درسال94که با حضور مدیر عامل و اعضا محترم هیات مدیره،مدیران ارشد و روسای شعب موفق مدیریت های شعب سراسر کشور برگزار شد روسای 4شعبه بانک مسکن مازندران مورد تقدیر قرار گرفتند.
شایان ذکر است ازآقایان سید حسین حاجی پور رییس شعبه مرکزی ساری،تقی یعقوبی رییس شعبه مرکزی آمل،منوچهر حسین زاده رییس شعبه مرکزی بابل واحمد محمدی رییس شعبه مرکزی قایمشهر به عنوان رییس شعبه موفق و بانکدار منتخب سال 93 بر اساس رتبه بندی شاخص های کمی عملکردی شعبه در جذب منابع وسپرده ها،اعطای خدمات و تسهیلات،معوقات و وصول مطالبات تقدیر بعمل آمد.
آخرین بروزرسانی 1395/10/25