فهرست اخبار فهرست اخبار

تقدیر دکتر بت شکن مدیر عامل گرامی بانک از مهدی بلوچی مدیر وقت شعب بانک مسکن استان مازندران

آقای دکتر بت شکن مدیر عامل گرامی بانک ازپیگیری و تلاشهای ارزنده مهدی بلوچی مدیر وقت شعب استان مازندران ومجموعه همکاران آن مدیریت به موجب کسب جایگاه مناسب در بین مدیریتهای شعب سراسر کشوربر اساس گزارش مجمع ارزیابی عملکرد بانک درسال 93تقدیر نمودند
آخرین بروزرسانی 1394/4/30