فهرست اخبار فهرست اخبار

بیش از 30درصدشعب بانک مسکن استان مازندران ارتقای درجه یافتند

بلوچی سرپرست مدیریت شعب استان مازندران با اشاره به اینکه براساس شاخص های ارزیابی های بعمل آمده و تصویب هیات مدیره بانک مسکن بیش از30 درصد شعب(15شعبه) این بانک در استان ارتقای درجه یافتند، اظهار نمود

کارکنان بانک مسکن استان مازندران به تاسی ازشعار مقام معظم رهبری در سال93 که مزین به شعاراقتصاد وفرهنگ با عزم ملی ومدیریت جهادی بوده وبا توکل ،تدبیر وتلاش،همت خود را برای خدمتگزاری به مردم نسبت به قبل چند برابر نموده وطی عملکرد درخشان حماسه ای دیگر آفریده و زمینه ارتقا درجه شعب بانک را در استان فراهم نمودند.

بلوچی در ادامه با تشریح اثرات مثبت ارتقا درجه شعب بانک افزود: ارتقا شغلی کارمندان، افزایش حدود اختیارات رییس شعبه به لحاظ ارایه تسهیلات و افزایش قدرت وام دهی از مهمترین دستاوردهای ارتقای درجه است.

ایشان در ادامه افزود: شاخص های ارزیابی شعب بانک مسکن شامل؛ میزان مانده منابع و مصارف، میزان مانده مطالبات و میزان کارمزد خدمات دریافتی بوده است
 
 
شایان ذکراست شعب ارتقایافته شامل مرکزی ساری،مرکزی بابل،مرکزی قایمشهر،مرکزی چالوس،مرکزی نوشهر،فریدونکنار،مرکزی نکا،شهید شیرودی تنکابن،امام آمل،بازاربابل،شیخ طبرسی بابل،18دی ساری،امیرکلا ،قارن ساری و17شهریور امل بوده است.

آخرین بروزرسانی 1394/4/30