فهرست اخبار فهرست اخبار

کسب رتبه چهارم بانک مسکن در سهم از منابع شبکه بانکی استان مازندران با سه رتبه ارتقا در سال 93

مدیریت شعب بانک مسکن استان مازندران توانست با اختصاص 9 درصد ازسهم منابع شبکه بانکی استان (13500 میلیارد ریال ) رتبه چهارم را بعد از بانکهای ملی ، صادرات و ملت کسب نماید .

مهدی بلوچی مدیر شعب استان مازندران اظهار نمود: با برنامه ریزی دقیق و کوشش همکاران صف و ستاد وبا توکل، تدبیر و تلاش ، 16 درصد از کل منابع جذب شده در شبکه بانکی استان در سال 93 توسط بانک مسکن صورت گرفت و سهم بازار منابع بانک مسکن از 9/6 درصد سال 92 به 67/8 درصد پایان سال 93 رسید که با 3 رتبه ارتقای توانست رتبه چهارم رادر بخش سهم از منابع بین بانکهای استان کسب نماید .

 

بلوچی در ادامه با اشاره به آمارهای مربوط به عملکرد موفق مدیریت در جذب منابع و وصول مطالبات معوق یادآور شد : مانده منابع مدیریت متعلق به مرداد 92 رقمی بالغ بر 7 هزار میلیارد ریال بوده که بعد از گذشت 20 ماه و منتهی به سال 93 به رقم 13هزار وپانصد میلیارد ریال رسیده و این نشانگر رشد 93 درصدی منابع  مدیریت در این بازه زمانی بوده که توانسته در طول 20 ماه رقمی بالغ بر 6500 هزار میلیارد ریال را جذب نمایدکه بیش از سه چهارم مبلغ جذب شده منابع از زمان تاسیس مدیریت مازندران ( سال 1371) می باشد .

شایان ذکر است مدیریت شعب استان مازندران با تاسی از شعار مقام معظم رهبری در سال 93 و تلاش و همدلی کارکنان در شرایطی موفق به کسب این رتبه شده که از حیث سهم سرانه شعب و پرسنل رتبه سوم را دارا می باشد .

آخرین بروزرسانی 1394/4/30