فهرست اخبار فهرست اخبار

تنظیم سند قطعی خریداران وکالتی وثایق بانک مسکن ممکن شد

مصطفی تقوی معاون اجرایی مدیریت شعب بانک مسکن استان مازندران خبر داد:کلیه خریداران وکالتی وثایق بانک مسکن که فاقد اقساط معوق بوده می توانند با مراجعه به شعب این بانکنسبت به انتقال مانده بدهی و تنظیم سند مالکیت به نام خود اقدام نمایند.

تقویدر ادامه تاکید نمود:سایر مشتریان قراردادهای فروش اقساطی تسهیلات خرید خانه یا انتقال سهم الشرکه که دارای اقساط معوق بوده ، به شرط پرداخت اقساط معوق می توانند نسبت به انتقال سند مالکیت به نام خود اقدام نموده واز بخشودگی جرایم دیر کرد برخوردار شوند.

ایشان در ادامه بخشودگی جرایم دیرکرد را منوط به پرداخت اقساط معوقیا بدهی تسهیلات مشارکت در زمان اجرای طرح خواند و تصریح کرد:این طرح تاپایان سال جاری ادامه خواهد داشت.

تقوی همچنین خاطر نشان کرد:چنانچه مشتریان بانک بخواهند وثایق ملکی خودرا از رهن بانک خارج نموده ،می توانند با افتتاح سپرده بلند مدت(1الی 5ساله) نسبت به تعویض وثیقه ملکی خود اقدام نمایند.

آخرین بروزرسانی 1394/4/30