فهرست اخبار فهرست اخبار

تبریک به آقای سید قاسم حمیدی رییس شعبه حمزه کلا بابل بابت کسب رتبه دوم دربین رؤسای شعب موفق بانک مسکن کشورو احراز بالاترین رتبه رؤسای شعب موفق سیستم بانکی استان مازندران

جناب آقای سید قاسم حمیدی ریاست محترم وفرهیخته بانک مسکن شعبه حمزه کلای بابل کسب رتبه دوم رؤسای شعب موفق بانک مسکن کشورو احراز بالاترین رتبه رؤسای شعب موفق سیستم بانکی استان مازندران(بین تمامی شعب 25بانک و مؤسسه مالی اعتباری استان)درپنجمین همایش سالانه بانک مرکزی را به جنابعالی تبریک عرض می نماییم.

بانک مسکن استان مازندران و کارکنان ساعی و تلاشگر آن،به داشتن همکار افتخار آفرینی چون شما،به خود می بالد و برای جنابعالی آرزوی توفیق روز افزون می نماید.

روابط عمومی مدیریت شعب بانک مسکن استان مازندران

آخرین بروزرسانی 1394/4/30