فهرست اخبار فهرست اخبار

رشد 76درصدی منابع مدیریت شعب مازندران در بازه زمانی 16ماهه منتهی به آذرماه سال جاری

مهدی بلوچی مدیر شعب مازندران در جلسه بازاریابی مدیریت خاطر نشان کرد:

 مدیریت مازندران با جذب رقم بالغ بر3821 میلیارد ریال (بدون منابع دولتی) توانست در مقطع 9 ماهه سال جاری رشد 45 درصدی را اختیار کند که ازلحاظ مبلغ جذب بین مدیریتهای هم درجه رتبه اول و از لحاظ درصد رشد هم دربین مدیریتهای سراسر کشور رتبه اول راکسب نماید و این نتایج حاصل انسجام ،یکدلی و تلاش کلیه کارکنان بوده است.

ایشان همچنین خاطر نشان کرد:مدیریت مازندران توانست درمقطع منتهی به به آذرماه سال جاری با پرداخت رقمی بالغ بر3093میلیارد ریال تسهیلات رتبه اول را دربین مدیریتهای هم درجه و رتبه هفتم را دربین مدیریتهای شعب سراسر کشور کسب نماید.

مدیر شعب استان در ادامه با اشاره به آمارهای مربوط به عملکرد موفق مدیریت در همراهی با برنامه های راهبردی بانک بویژه در جذب منابع و وصول مطالبات معوق یادآور شد :مانده منابع مدیریت منتهی به مرداد ماه سال92 رقمی بالغ بر 7هزار میلیاردریال بوده که بعد گذشت 16ماه ومنتهی به اذرماه سال جاری به رقم 12300میلیارد ریال رسیده و این نشانگر رشد 76درصدی منابع مدیریت در این بازه زمانی بوده که توانسته در طول 16ماه با جذب رقمی بالغ بر5300میلیارد ریال که بیش از سه چهارم مبلغ جذب شده منابع از زمان تاسیس مدیریت مازندران (سال1371)می باشد.

بلوچی در ادامه ضمن تقدیر و سپاس از همراهی کلیه کارکنان ستاد وشعب اظهارنمود:سهم سرانه کارکنان مدیریت مازندران در بخش جذب منابع 1/7درصد بوده در صورتیکه سهم سرانه متوسط کل بانک برای هریک از کارکنان 2/5درصد بوده و همچنین سهم سرانه کارکنان مدیریت در پرداخت تسهیلات اعطایی 8/5درصد بوده که متوسط کل بانک در سهم سرانه کارکنان 7/4درصد بوده است که این موفقیتها ی حاصله عزم عمومی کارکنان ومدیریت جهادی هوشمندانه در سطح صف وستاد را به دنبال دارد.

آخرین بروزرسانی 1394/4/30