فهرست اخبار فهرست اخبار

تقدیر از اعضا هسته پژوهش مدیریت شعب استان مازندران

همزمان با هفته پژوهش وبهمنظور بررسی بررسی عملکرد هسته پژوهشی مدیریت،جلسه ایبا حضور بلوچی مدیر شعب استان ، معاونین مدیریت و اعضای هسته پژوهش و همچنین دکتر پازوکی استاد دانشگاه برگزار گردید.

    بلوچی مدیر شعب استان بابیان اهمیت تحقیق و پژوهش آن راعامل اصلی تحرک و پویایی سازمانها دانستو افزود:امروزه تحقیق و پژوهش سهم بزرگی در ارتقای سطح زندگی و رشد توسعه اقتصادی و اجتماعی در جوامع مختلف دارد و تولید علم و اطلاعات در فرایند تصمیم سازی و سیاست گذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مدیر شعب استان در ادامه برنامه های اداره کل پژوهش و برنامه ریزی را در خصوص اهمیت دادن به امر پژوهش مطلوب دانست و افزود: باید با تکیه بر خلاقیت ونوآوری از قاعده آزمون و خطا خارج شده و با برنامه ریزی و سازماندهی ، فرهنگ پژوهش را در بانک نهادینه ساختهکه برنامه های اداره کل پژوهش و برنامه ریزی می تواندگامی مهمی در تحقق این امر داشته باشد.

بلوچی در ادامه به طرحهای پژوهشی در دست اجرای مدیریت اشاره کرد و افزود :دو موضوع بررسی راههای وصول مطالبات معوق و نحوه تخصیص بهینه پاداش به آن به عنوان عوامل انگیزشی تاثیرگذار بر همکاران و همچنین طراحی مدل جهت تخصیص پاداش بازاریابی از اهم مواردی است که می توان نتایج آن را در عملکرد مدیریت در بخشهای جذب منابع و وصول مطالبات به روشنی مشاهده کرد که موارد فوق با استقبال برخی از مدیریتهای دیگر نیز قرار گرفته است.

 


در ادامه مسولین مدیریت واعضا هسته پژوهش به بیان نقطه نظرات خود در خصوص تقویت جایگاه پژوهش درمدیریت و همچنین موضوعات آینده پرداختند.

شایان ذکر است در پایان جلسه و به مناسبت هفته پژوهش با اهدای هدایایی از اعضا هسته پژوهش تقدیربعمل آمد.

آخرین بروزرسانی 1394/4/30