فهرست اخبار فهرست اخبار

معاونت مالی و فناوری مدیریت مازندران عنوان کرد:کسب رتبه دوم درمتوسط مانده مسکن کارت و رتبه سوم در مبلغ تراکنش های پایانه های فروش

به منظور بررسی عملکرد شعب در بخش بانکداری الکترونیک جلسه ای با حضور معاون مالی و فناوری مدیریت ، رؤسای دوایر سیستمها و امور مالی و داده ها ؛کارشناسان روابط عمومی وبازاریابی درمدیریت برگزار گردید.

ذبیحی معاون مالی و فناوری مدیریت با قدردانی از تلاش همکاران مدیریت وشعب در تحقق اهداف بانک در بخش بانکداری الکترونیک عنوان نمود: مدیریت مازندران توانست تا پایان آذر ماه سال جاری با پیگیری مستمرکارکنان صف وستاد وتحقق 398درصدی رتبه دوم را درمتوسط مانده مسکن کارت وهمچنین با تحقق 116درصدی، رتبه سوم را در متوسط مبلغ تراکنش پایانه های فروشگاهی از آن خود نماید.


ذبیحی در ادامه با ارایه آماری از اهداف پیش بینی شده دربخش بانکداری الکترونیک و اقدامات انجام شده در این خصوص افزود:تلاش مجدانه کلیه کارکنان از دلایل موفقیت این بخش و تحقق این اهداف بوده که قابل تقدیر می باشد و انشاالله جهت ادامه بهتر روند بتوانیم با استفاده از ظرفیتهای موجود بانکداری الکترونیک،آگاه سازی مشتریان و پتانسیل همکاران اهداف بانک را دراین خصوص بیش از پیش محقق سازیم.

آخرین بروزرسانی 1394/4/30