فهرست اخبار فهرست اخبار

کسب رتبه اول مدیریت شعب مازندران در برگزاری دوره آموزشی از لحاظ نفر ساعت در بین مدیریتهای هم درجه

ابراهیم نجفی رییس دایره اداری ،رفاهی و آموزشی مدیریت مازندران اظهار نمود: در راستای اجرای برنامه سالیانه آموزشی بانک و در جهت ارتقا سطح دانش کاری کارکنان به جهت ارایه خدمات مطلوب به مشتریان ،مدیریت شعب مازندران توانست در شش ماهه اول سال جاری با برگزاری 19دوره آموزشی برای 1197نفر از کارکنان و شاخص کیفی خیلی خوب،از لحاظ نفرساعت با کسب عدد 15893 ،رتبه اول را در بین مدیریتهای هم درجه کسب نماید.

نجفی در ادامه خاطر نشان کرد:سرانه آموزشی مورد انتظار در برنامه آموزشی شش ماهه مدیریت 3/28ساعت بوده است که با توجه به کسب سرانه ناخالص کل 8/29ساعت ،3/105درصد از سرانه پیش بینی شده در مقطع شش ماهه محقق شده است.

ایشان در ادامه یاد آورشد: سرانه آموزشی مدیریت در سه ماهه دوم سال 93 نسبت به سه ماهه اول سال دارای رشد4/120درصدی و همچنین سرانه آموزشی شش ماهه اول سال 93 نسبت به شش ماهه اول سال 92 دارای رشد 9/12درصدی بوده است.

آخرین بروزرسانی 1394/4/30