فهرست اخبار فهرست اخبار

بازدید مدیر امور استانها وبازاریابی ، مدیر امور منابع انسانی و رییس اداره کل آموزش از برخی شعب استان مازندران

آقای آقاملایی مدیر امور استانها وبازاریابی ، آقای هاشمی مدیر امورمنابع انسانی وآقای ارمغانی رییس اداره کل آموزش از شعب مرکزی قایمشهر ،توحیدبابل وشیخ طبرسی بابل بازدید نمودند.

مدیر امور استانها و بازاریابی ضمن تقدیر از زحمات همکاران شعب مازندران بابت تحرّک و فعالیّت ثمر بخش آنان طی سالجاری نظیر ارتقا 13 رتبه ای جذب منابع وصدر نشینی آن در بین مدیریتهای شعب سراسر کشور،کسب رتبه اول در تحقق اهداف طرح عیدانه ، ارتقا جایگاه بانک در بین بانکهای استان وکسب رتبه دوم در کاهش مطالبات غیر جاری ، خواستار تلاش بیش از پیش کارکنان شعب و مدیریت جهت تحقّق اهداف عالیه بانک در مسیر جذب منابع و وصول مطالبات غیر جاری گردیدند .

آقای آقا ملایی دراین بازدید علاوه بر ارایه رهنمودها و توصیه های لازم ، به برخی سؤالات و ابهامات همکاران در خصوص مسایل و مشکلات موجود در مسیر بازاریابی ،جذب منابع وسیاستهای اعتباری نیز پاسخ لازم را ارایه نمودند.

مدیر امور استانها و بازاریابی ضمن اشاره به چابکی بانک در معرفی سبد سپرده ای براساس شرایط رقابتی روز ، طرحهای موجود را جوابگوی نیازهای مشتریان دانسته و با توجه به تداوم و ثبات سیاست اعتباری لزومآ برجذب منابع ارزان قیمت تاکید نمودند .

 

آقای هاشمی مدیر امورمنابع انسانی و آقای ارمغانی رییس اداره کل آموزش نیز از نزدیک با کارکنان شعب به گفتگو پرداختند ودر جریان تلاش کارکنان ،نظرات و پیشنهادات آنان قرار گرفتند.

آخرین بروزرسانی 1394/4/30