فهرست اخبار فهرست اخبار

رتبه اول مدیریت مازندران با تحقق 1510درصدی هدف جذب منابع در طرح عیدانه

مصطفی تقوی معاون اجرایی مدیریت شعب مازندران در جمع کارکنان مدیریت با اشاره به ارتقا یک رتبه بانک مسکن در بخش جذب منابع بین بانکهای عضو کمسیون هماهنگی بانکهای استان خاطر نشان کرد:

با عنایت به اهداف ابلاغ شده جذب منابع در طرح عیدانه و باتوجه به اینکه مانده منابع مدیریت در آغاز این طرح رقمی بالغ بر9983میلیارد ریال بوده و در پایان طرح با جذب رقم 1327میلیارد ریال توانسته مانده 11310میلیارد ریالی را اختیار نمایدکه این تحقق 1510درصدی هدف جذب منابع باعث کسب رتبه اول دربین مدیریتهای شعب سراسر کشور شده و این نتیجه همت و تلاش کلیه کارکنان بوده است .

معاون اجرایی مدیریت مازندران در ادامه با اشاره به آمارهای مربوط به عملکرد موفق مدیریت در جذب منابع و وصول مطالبات معوق یادآور شد :مدیریت مازندران با کاهش مطالبات عقود مبادله ای با رقمی بالغ بر24میلیارد ریال و همچنین کاهش مطالبات عقود مشارکتی توانسته در بین مدیریتهای شعب سراسر کشور رتبه دوم را کسب نماید.

آخرین بروزرسانی 1394/4/30