فهرست اخبار فهرست اخبار

کسب رتبه اول در متوسط مبلغ تراکنش های پایانه های فروش و تحقق 129درصدی متوسط مانده کارتها

به منظور بررسی عملکرد شعب در بخش بانکداری الکترونیک جلسه ای با حضور معاون مالی و فناوری مدیریت ، رؤسای دوایر سیستمها ، امور مالی و داده ها و همکاران دوایر مربوطه برگزار گردید.

در این جلسه ذبیحی معاون مالی و فناوری مدیریت با قدردانی از تلاش همکاران در تحقق اهداف بانک در بخش بانکداری الکترونیک عنوان کرد: با تلاش همکاران شعب و پیگیریهای مستمرستاد، مدیریت توانست رتبه اول رادرمتوسط مبلغ تراکنش های پایانه های فروشگاهی کسب نماید.همچنین این مدیریت موفقیت گردید در بخش متوسط مانده کارتها،129درصدهدف ابلاغی را محقق نماید.


ایشان در بخش دیگری از سخنان خود با به برنامه های مدیریت جهت بهبود در آیتمهایی دیگر بانکداری الکترونیک اشاره کرد و افزود: استفاده از ظرفیتهای موجود در ابزارهای بانکداری الکترونیک ،فرهنگ سازی و آگاه ساختن کلیه مشتریان از مزیتهای بانکداری الکترونیک، بررسی عملکرد شعب در زمینه توسعه بانکداری الکترونیک ،اختصاص ابزارهای تشویقی به این بخش از اهم موارد در دست اجرای مدیریت بوده است.

آخرین بروزرسانی 1394/4/30