فهرست اخبار فهرست اخبار

14 درصد کل منابع جذب شده در شبکه بانکی استان توسط مدیریت شعب بانک مسکن استان مازندران صورت پذیرفت

رامین ذبیحی معاون مالی و فناوری مدیریت خاطر نشان کرد

با برنامه ریزی و تلاش و کوشش همکاران صف و ستاد به تاریخ منتهی به پایان مهرماه سال جاری ، 14درصد از کل منابع جذب شده در شبکه بانکی استان توسط بانک مسکن صورت گرفت که باعث ارتقا یک پله ای بانک مسکن در بین بانکهای عضو کمیسیون هماهنگی بانکهای گردید.

ذبیحی در ادامه با اشاره به تحقق 226درصدی هدف ابلاغی جذب منابع به تاریخ منتهی به پانزدهم مهرماه و122درصدی کل هدف جذب منابع تعین شده تاپایان سال جاری افزود:مدیریت مازندران توانست در بخش جذب منابع با احتساب جاری دولتی و بدون جاری دولتی از رتبه سیزدهم ابتدای سال به رتبه اول تا پایان مهرماه سال جاری،در بین مدیریتهای شعب سراسر کشور با رشد 7/36درصدی ارتقا پیدا کند و همچنین در مجموع ارزیابی عملکرد مدیریتها که با حضور مدیر عامل محترم و اعضای محترم هییت مدیره بانک صورت پذیرفت ،مدیریت مازندران توانست در بین مدیریتهای هم درجه رتبه اول را کسب نماید.

آخرین بروزرسانی 1394/4/30