فهرست اخبار فهرست اخبار

همایش پیاده روی خانوادگی کارکنان بانک مسکن شهرستان نوشهر وچالوس

همایش پیاده روی خانوادگی کارکنان بانک مسکن شهرستان نوشهر وچالوس

در آستانه فرارسیدن عید سعید غدیرخم و باهدف تداوم اجرای برنامه های ورزشی وایجاد روحیه شاداب ونشاط همکاران شعب شهرستان نوشهروچالوس نسبت به برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی اقدام نمودند.

شایان ذکراست دراین برنامه ورزشی همکاران شعب شهرستان چالوس و نوشهر با همراهی خانواده های مربوطه حضور داشتند.

آخرین بروزرسانی 1394/4/30