فهرست اخبار فهرست اخبار

مدیریت مازندران توانست در مقطع 6 ماهه 219٪ هدف جذب منابع را محقق نماید

مهدی بلوچی مدیر شعب مازندران در جمع رؤسای دوایر مدیریت خاطر نشان کرد:

با عنایت به اهداف ابلاغ شده به مدیریت مبنی بر جذب منابع 2060 میلیارد ریال در سال 93 و با در نظر گرفتن اینکه در مقطع شش ماهه باید به رقم جذب 1032 میلیارد ریال رسیده در صورتی که مدیریت با جذب رقم بالغ بر 2264میلیارد ریال (بدون منابع دولتی) توانسته در مقطع شش ماهه تحقق219درصدی را اختیار کند که نتیجه انسجام ،یکدلی و تلاش کلیه کارکنان بوده است.

مدیر شعب استان در ادامه با اشاره به آمارهای مربوط به عملکرد موفق مدیریت در جذب منابع و وصول مطالبات معوق یادآور شد :مانده منابع مدیریت منتهی به مرداد سال 92رقمی بالغ بر7هزارمیلیارد ریال بوده که بعد از گذشت 13ماه ومنتهی به شهریور ماه سال جاری به رقم 11هزار میلیاردریال رسیده و این نشانگر رشد 57درصدی منابع مدیریت در این بازه زمانی بوده که توانسته در طول 13 ماه با جذب رقمی بالغ بر 4هزارمیلیارد ریال که بیش از نصف مبلغ جذب شده منابع از زمان تاسیس مدیریت مازندران(سال 1371)می باشد. بلوچی در ادامه خاطر نشان کرد:تحقق کامل اهداف بانک نیازمند تلاش و همت جمعی مسیولین و کارکنان شعب استان است که بسیار امیدواریم بیش از پیش شاهد این امر باشیم.

آخرین بروزرسانی 1394/4/30