فهرست اخبار فهرست اخبار

مدیریت مازندران تنها مدیریت در بخش کاهش عقود مبادله ای

آقای بلوچی مدیر شعب استان درجلسه کمیته وصول مطالبات مدیریت اعلام نمود :

مدیریت مازندران تنها مدیریت در بین مدیریتهای سراسر کشور بوده که توانسته با کاهش بالغ بر31میلیارد ریال در بخش عقود مبادله ای نسبت به پایان سال رشد کاهشی را اختیار نماید.

مدیر شعب استان در ادامه از جمله اقدامات انجام شده در راستای کاهش مطالبات معوق را اقدام مقتضی علیه وثیقه ها و تضمین های بدهکاران ، رصد کردن بدهکاران عمده و بررسی ویژه بدهی آنان در کارگروه وصول مطالبات ، تعامل با ادارات ثبت اسناد و املاک به منظور تسهیل و تسریع در روند پیگیری امور اجرایی پرونده های مطالباتی ذکر کرد و اظهار نمود : برگزاری جلسات مداوم ، پیگیری های مستمر ، صدوراخطار کتبی و پیامک و تقویت کادر پیگیری معوقات در مدیریت و شعب را از برنامه ریزی های راهبردی مدیریت دربخش پیگیری و وصول مطالبات درسال جاری عنوان نمود .

آخرین بروزرسانی 1394/4/30