فهرست اخبار فهرست اخبار

کسب رتبه اول مدیریت مازندران از حیث درصد جذب منابع (بدون منابع دولتی)در بین مدیریتهای هم درجه

مهدی بلوچی مدیر شعب استان مازندران اظهار کرد:

مدیریت مازندران توانست تا پایان شهریور ماهسال جاری از حیث درصد جذب منابع (بدون مانده حسابهای دولتی)با4/26 درصد رشددر بین مدیریتهای هم درجهرتبه اولودر بین کل مدیریتهای سراسر کشور رتبه دوم را کسب نماید.

مدیر شعب استانبا اشاره به اظهارات هییت مدیره محترم بانک در جلسه ویدیو کنفرانس مبنی بر تحقق 1090درصدی جذب منابع در طرح عیدانهوکسب رتبه اول در بین مدیریتها،کسب این موفقیت را مرهون برنامه ریزی و تلاش مستمر همه کارکنان در سطح ستاد و شعب ذکر کرد و ضمن قدردانی از تلاشهای کارکنان ابراز امیدواری نمود که با برنامه ریزیهای صورت گرفته و با همکاری و همراهی مجموعه کارکنان در استان بیش از پیش در راستای اهداف جذب منابع و ارتقای جایگاه مدیریت موفق عمل نماییم که این مهم با تعصب و بسیج همگانی همکاران امکانپذیر خواهد بود.

آخرین بروزرسانی 1394/5/5