فهرست اخبار فهرست اخبار

صعود کارکنان شعبه رامسر به ارتفاعات 3580متری شاه سفید کوه

همکاران مدیریت مازندران با هدف تداوم اجرای برنامه های ورزشی و ایجاد روحیه شاداب و نشاط به ارتفاعات 3580متری شاه سفید کوه واقع در ارتفاعات شهرستان رامسر صعود کردند.
شایان ذکراست در این برنامه ورزشی آقایان علی فرج پور، محسن فاتحی،حسین محمدی،عبداله غنمی وهادی زرگریان حضور داشتند.-
آخرین بروزرسانی 1394/5/5