فهرست اخبار فهرست اخبار

کاهش مانده مطالبات غیرجاری در عقود مبادله ای و مشارکتی نسبت ابتدای سال

تقوی، معاون اجرایی مدیریت مازندران عنوان کرد : کاهش مانده مطالبات غیرجاری در عقود مبادله ای و مشارکتی نسبت ابتدای سال

به منظور بررسی عملکرد کمیته وصول مطالبات مدیریت جلسه ای با حضور معاون اجرایی مدیریت و اعضای کمیته وصول مطالبات و رؤسای شعب در محل سالن شهدای مدیریت برگزار گردید.

در این نشست تقوی معاون اجرایی مدیریت ضمن ارزیابی عملکرد مثبت مدیریت درامر وصول مطالبات ، از تلاشهای کلیه کارکنان قدردانی نمود و افزود: با همت و تلاش کارکنان ، پیگیریهای مستمر و مؤثر اعضای کمیته وصول مطالبات ، مدیریت مازندران توانست در بخش عقود مشارکتی و مبادله ای رشد منفی به تاریخ منتهی به پایان مرداد ماه جاری اختیار نماید .

ایشان درادامه افزود: حضور اعضای وصول مطالبات در شعب ،مذاکره حضوری با مشتریان بد حساب ، برگزاری جلسات مستمر با کارکنان و تقویت کادر پیگیری وصول مطالبات شعب را از دیگر دستاوردهای موفق مدیریت در امر کاهش مطالبات معوق داشت که باید با برنامه ریزی منسجم استمرار یابد.

وی رسیدن به یک نقطه مطمین و پایدار در مطالبات معوق را خواستار شد و افزود: موفقیت حاصل شده باید با برنامه ریزی و سازماندهی مناسب به همراه توکل ،تدبیر و تلاش استمرار یابد و از همه امکانات در جهت تثبیت این موفقیت بهره جست.

ایشان در ادامه به تشریح گزارشی از عملکرد و فعالیتهای انجام شده توسط اعضای کمیته وصول مطالبات مدیریت پرداخت وافزود: ارسال پیامکهای متعدد به مشتریان بد حساب ،حضور اعضای کمیته وصول مطالبات استان در قالب 3 تیم وصول وگاهاً به طور همزمان و در یک روز در شعب مختلف ،تنظیم صورتجلسات متعدد با مشتریان بد حساب،پیگیری عملکرد شعب و اخذ آمار عقود مبادله ای حداقل هفته ای 2 بار و بعضاً اخذ آمار روزانه ، بررسی عملکرد کارکنان وصول مطالبات شعب و ارایه راهکار جهت بهبود عملکرد از اهم مواردی بوده که جهت دستیابی به اهداف مدنظر مدیریت به اجرا درآمده است.

در انتهای جلسه دیگر اعضای کمیته وصول مطالبات مدیریت نیز به بیان نقطه نظرات خود و فعالیتهای صورت گرفته در حوزه فعالیتشان پرداختند.

آخرین بروزرسانی 1394/5/5