فهرست اخبار فهرست اخبار

برگزاری مسابقه فرهنگی استفتایات حضرت ایت الله العظمی امام خامنه ای

شورای فرهنگی مدیریت شعب مازندران به توفیق الهی و با مشارکت کارکنان ، مسابقه فرهنگی " انجام واجبات وترکم حرمات،تنهاراه نجات "را از مجموعه استفتایات حضرت آیت الله ا لعظمی امام خامنه ای برگزار نمود که در این مسابقه تعداد 427نفر(بالغ بر70درصد پرسنل رسمی و شرکتی)شرکت نمودند که از این تعداد 283نفر به کلیه سوالات پاسخ صحیح دادند.

شایان ذکر است در جلسه شورای فرهنگی مدیریت 6نفر از کارکنان به قید قرعه انتخاب شده و جوایز نفیسی از سوی شورای فرهنگی به آنان تعلق گرفت.

گفتنی است استفتایات حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای بصورت هفتگی در 21قسمت جداگانه از طریق سیستم اتوماسیون برای کلیه پرسنل مدیریت و شعب ارسال گردید.

برندگان قرعه کشی مسابقه فرهنگی استفتایات حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای عبارتنداز:

1-هادی خراسانی شعبه جویبارربع سکه بهارآزادی

2-محمدرضاباقری اوریمی شعبه 18دی ساری کارت هدیه دومیلیون ریالی

3-مهدی معافی ستادمدیریت کارت هدیه یک میلیون ریالی

4-امیراصغرتوبی باجه خرم آبادکارت هدیه پانصدهزارریالی

5-جمشیدپیلتن شعبه هفت تیرتنکابن کارت هدیه پانصدهزارریالی

6-خانم زویاخوشبخت شعبه شیخ طبرسی بابل کارت هدیه پانصدهزارریالی

آخرین بروزرسانی 1394/5/5