فهرست اخبار فهرست اخبار

27 درصد کل منابع جذب شده در شبکه بانکی استان توسط مدیریت شعب بانک مسکن استان مازندران صورت پذیرفت

آقای رامین ذبیحی معاون مالی و فناوری مدیریت در جمع کارکنان شعب ساری خاطر نشان کرد :
با برنامه ریزی و تلاش و کوشش همکاران صف و ستاد طی ماههای فروردین و اردیبهشت سال جاری ، 27 درصد از کل منابع جذب شده در شبکه بانکی استان توسط بانک مسکن صورت گرفت و سهم بازار منابع از 9/6 درصد در پایان سال 92 به 3/7 درصد ارتقای یافت و همچنین نسبت مصارف به کل منابع از عدد 8/445 به عدد 19/412 تقلیل یافت که متعاقباً سهم بازار مطالبات بانک در بین بانکهای عضو کمیسیون هماهنگی بانکهای استان از عدد 8/3 درصد ابتدای سال به عدد 7/3 درصد تقلیل پیدا کرد .
آخرین بروزرسانی 1394/5/5