فهرست اخبار فهرست اخبار

تقدیر از پذیرنده برتر پایانه فروشگاهی

با هدف تشویق و ترغیب پذیرندگان به استفاده از پایانه های فروشگاهی بانک و در راستای ترویج و گسترش فرهنگ بانکداری الکترونیک ،کارشناس بازاریابی با همراهی رییس شعبه 18 دی ساری از مشتری و پذیرنده فعال و برتر پایانه فروشگاهی ، آقای احمد نادری مدیر نمایندگی کیاموتورز در شهرستان ساری تقدیر نمودند .
لازم به ذکر است تقدیر و تشویق پذیرندگان فعال پایانه های فروشگاهی با هدف برقراری تعامل و ارتباط مؤثر با مشتریان واستمرار همکاری و وفادارسازی آنان برای استفاده بیشتر ازپایانه های فروشگاهی صورت گرفته است .
آخرین بروزرسانی 1394/5/5