فهرست اخبار فهرست اخبار

کسب رتبه دوم اقساط وصولی تسهیلات فروش اقساطی و جعاله مسکن مهر توسط مدیریت مازندران

مهدی بلوچی مدیر شعب استان مازندران در جلسه ای با حضور برخی از معاونین شعب درجه 4 استان خاطرنشان کرد : مدیریت مازندران توانست با وصول اقساط بالغ بر 284/2 میلیارد ریال که 2/7 درصد از وصولیهای اقساط تسهیلات فروش اقساطی و جعاله مسکن مهر از ابتدای اجرای طرح تا تاریخ منتهی به پایان اردیبهشت ماه سال جاری بوده و در این راستا رتبه دوم را در بین مدیریتهای شعب سراسر کشور کسب نموده است .

مدیر شعب استان در ادامه افزود : سرلوحه قراردادن شعار سال 93 مدیریت مازندران که « توکّل ، تدبیر و تلاش » بوده است و همچنین عزم عمومی به همراه مدیریت جهادی هوشمندانه در سطح صف و ستاد منجر به این اقدام بزرگ شد .

ایشان در ادامه یادآور شدند : بالغ بر 70 هزار واحد از تسهیلات شهری ، روستایی و بافت فرسوده به فروش اقساطی تبدیل شده اند که مدیریت مازندران از حیث درصد تعداد واحدهای فروش اقساطی شده به کل واحدها نیز در بین مدیریتهای سراسر کشور رتبه اوّل را به خود اختصاص داده است

آخرین بروزرسانی 1394/5/5