فهرست اخبار فهرست اخبار

کسب رتبه اول مدیریت مازندران از حیث درصد جذب منابع (بدون منابع دولتی)در بین مدیریتهای هم درجه

مهدی بلوچی مدیر شعب استان مازندران در نشست کمیته بازاریابی استان خاطر نشان کرد:

مدیریت مازندران توانست تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری در بین مدیریتهای هم درجه از حیث درصد جذب منابع (بدون مانده حسابهای دولتی)با 04/9 درصد رشد رتبه اول را کسب نماید.

مدیر شعب استان در این نشستبا تاکید بر سرلوحه قراردادن شعار مدیریت در سال 93 (توکل ،تدبیر،تلاش)کسب این موفقیت را مرهون برنامه ریزی و تلاش مستمر همه کارکنان در سطح ستاد و شعب ذکر کرد و ضمن قدردانی از تلاشهای کارکنان ابراز امیدواری نمود که با برنامه ریزیهای صورت گرفته و با همکاری و همراهی مجموعه کارکنان در استان بیش از پیش در راستای اهداف جذب منابع و ارتقای جایگاه مدیریت موفق عمل نماییم که این مهم با تعصب و بسیج همگانی همکاران امکانپذیر خواهد بود.

آخرین بروزرسانی 1394/5/5