فهرست اخبار فهرست اخبار

کسب رتبه نخست مدیریت شعب استان مازندران در بخش کاهش مطالبات غیرجاری مسکن مهر

آقای مهدی بلوچی مدیر شعب استان مازندران اظهار نمود : مدیریت شعب مازندران توانست در بخش مطالبات غیر جاری مسکن مهر در بازه زمانی یکساله منتهی به فروردین ماه 93 با 21 رتبه بهبود و کاهش 31درصدی رتبه ی اوّل را در بین مدیریت های شعب سراسر کشور کسب نماید .

مدیر شعب استان در ادامه ضمن تبیین وضعیت مطالبات غیر جاری در سال 93 و مقایسه آن با سال 92 بیان داشت : کاهش 31 درصدی مطالبات در بازه ی زمانی یکساله منتهی به فروردین ماه 93 نشان از پیگیری مستمر وهماهنگی توسط مدیریت و شعب استان ورایزنیهای مکرر از طریق مراجع استانی بوده است.

ایشان درادامه در خصوص راهکارهای افزایش حس مسیولیت کارکنان دروصول وپیگیری مطالبات معوق افزود: اقداماتی نظیر برگزاری جلسات پیگیری و وصول مطالبات ، پرداخت پاداش به کارکنان ساعی و تقدیر و تشکّر از آنها در موفقیّت بیشتر و ایجاد نتایج بهتر در وصول مطالبات مثمر ثمر می باشد .

آخرین بروزرسانی 1394/5/5