فهرست اخبار فهرست اخبار

کسب رتبه اول مدیریت شعب استان مازندران دربخش مطالبات غیرجاری

آقای بلوچی مدیر شعب استان درجلسه کمسیون وصول مطالبات مدیریت اعلام نمود : مدیریت مازندران توانست در بخش مطالبات غیر جاری در بازه زمانی یکساله منتهی به فروردین ماه 93 با 19 رتبه بهبود و کاهش 24درصدی رتبه ی اول را در بین مدیریت های شعب سراسر کشور کسب نماید .
مدیر شعب استان در ادامه با اشاره به موفقیّت در کاهش مطالبات غیرجاری مهمترین عامل آن را بهره گیری از رهنمودهای مدیران ارشد بانک و پیگیری مستمرهمه کارکنان دانست و افزود : از جمله اقدامات انجام شده در راستای کاهش مطالبات معوق ، اقدام مقتضی علیه وثیقه ها و تضمین های بدهکاران ، رصد کردن بدهکاران عمده و بررسی ویژه بدهی آنان در کارگروه وصول مطالبات ، تعامل با ادارات ثبت اسناد و املاک به منظور تسهیل و تسریع در روند پیگیری امور اجرایی پرونده های مطالباتی ذکر کرد و با تکیه بر برنامه های مدیریت در سال 93 در جهت ساماندهی و کاهش مطالبات غیرجاری ابراز داشت : هدفگذاری در جهت کاهش مطالبات غیر جاری ، برگزاری جلسات مداوم ، پیگیری های مستمر ، صدوراخطار کتبی و پیامک و تقویت کادر پیگیری معوقات در مدیریت و شعب را از برنامه ریزی های راهبردی مدیریت دربخش پیگیری و وصول مطالبات درسال جاری عنوان نمود .
آخرین بروزرسانی 1394/5/5