فهرست اخبار فهرست اخبار

گفتگو با رییس شعبه موفق 17شهریورآمل

به نام خدا گفتگو با رییس شعبه موفق 17شهریورآمل شعبه 17شهریور آمل ازجمله شعب موفق مدیریت مازندران بوده که در سال92توانست در بخش جذب منابع با رشد 84 در صدی موفق عمل نماید که در بازدید مدیر عامل محترم بانک جناب آقای دکتر بت شکن مورد تقدیر و حتی از طرف مدیر شعب استان مورد تشویق کتبی قرار گرفت .حال گفتگویی را با رییس محترم شعبه آقای رحمن حسن نژاد عمران انجام داده ایم و دلایل موفقیت شعبه را از زبان خودشان می شنویم.

از چه شیوه ای برای جذب و حفظ مشتریان استفاده می کنید و علل موفقیت شعبه را در جذب منابع شرح دهید ؟ -1-

تلاش در جهت ایجاد حس همدلی و همراهی بین همکاران و مشتریان شعبه و حفظ حرمت مشتری و همکار و خدمت

حد اکثری با رعایت قوانین دراولویت و دستور کار شعبه قرار دارد.

از نظر شما مهمترین شاخص موفقیت یک شعبه چیست ؟2-

مهمترین شاخص در این مورد را می توان درک درست کارکنان از فلسفه وجودی بانک و حس خوب خدمت به مشتریان ،

در کنار آن دانش سازمانی کارکنان و موقعیت مکانی شعبه را هم می توان در این موفقیت سهیم دانست

نوع و رابطه شما با کارکنان چه تاثیری بر روحیه مشارکت و کارجمعی کارکنان دارد ؟-
3-

از آنجایی که هر سازمانی بر پایه تعاملات و منافع مشترک شکل می گیرد بالطبع شعبه نیز از این قاعده مستثنی نیست و ما تلاش نمودیم که همگان در فرایند تصمیم گیری و تعیین خط مشی شعبه حضور معنی دار داشته باشیم و بر این اساس در اجرا نیز مشارکت حد اکثری خواهیم داشت و ثمره آن را نیز در بازخورد های میدانی به عینه می بینیم که این خود باعث ایجاد انگیزه مضاعف در تکرار مشارکتها خواهد شد

نقش نمای بیرونی و داخلی شعب در جذب منابع و بازاریابی را چگونه ارزیابی می کنید ؟-4-

این مولفه نقش اثبات شده ای در بحث بازاریابی و جذب منابع حداکثری دارد. امکانات فیزیکی شعب ، نمای بیرونی چشم نواز و جذاب، داشتن فضای کافی در شعبه برای ارایه خدمات، مبلمان مناسب جهت سالن انتظار مشتریان ، سهولت پارک خودرو مشتری ، امکان استفاده از خودپرداز و دسترسی مناسب به ملزومات مورد نیاز بایستی مدنظر قرارگیرد

5-واحدهای ستادی تا چه حد می توانند در عملکرد بهتر شعب در امر بازاریابی تاثیر گذارباشند . مصادیق آنرا ذکر کنید ؟

.

از آنجایی که فلسفه وجودی ستاد در هر فرایندی ، سیا ستگذاری، هماهنگی و پشتیبانی می باشد بدون وجود ستاد هارمونی لازم در عملکرد شعب وجود نخواهد داشت .

بسته های پیشنهادی در بخش سپرده ها، تسهیل در فرایندها، جمع بندی و تحلیل های آماری و مهم تر از همه پشتیبانی های همه جانبه و اعمال سیاست های تشویقی را می توان نمو نه های از تاثیر گذاری بی بدیل ستاد در امر بازاریابی و سایر امور یک شعبه دانست

چه اقدام مؤثر در خصوص مشتری مداری و طرح تکریم انجام داده اید ؟-6

از آنجایی گه بطور متوسط روزانه ده ساعت از بهترین دوران زندگیمان در شعبه می گذرد و اعتقاد داریم خوشبختی همین ثانیه های است که پشت سر می گذریم بنا بر این سعی کردیم خودمان باشیم و در مستند زندگی با واقعیت های جامعه و مشتری زندگی کنیم وبا ایجاد محیطی آرام، مطمین و به دور از هیاهو با ارایه خدمات بصورت خالصانه و انجام امور در زمان وعده داده شده و با روحیه صمیمانه که این خود همدلی و هم زبانی را به همراه دارد و یکی از ثمرات آن جذب سپرده در امر بازاریابی است

7-مشکلات و چالشهای شعبه در فرایند بازار یابی چه بوده است؟

از آنجایی که این شعبه با پنج سال سابقه توانسته با جذب منابع بالا امانت دار سپرده های مردم باشد وعملکرد خوب همکاران در بحث تسهیلات باعث پرداخت آن در بخش مسکن شده است که این خود بیانگر جایگاه ممتاز شعبه در آینده می باشد ولی متاسفانه به علت فضای فیزیکی بسیار محدود ، شعبه همین حالا و با این قدمت کم به مرز اشباع رسیده به نحوی که حداقلی امکانات با عث اعتراض مردم و حتی دلخوری مشتریان خوب و" تحت هر شرایط وفادار" بانک و مهم تر از همه کارکنان شعبه می گردد.

و دیگر اینکه مانند همه سطوح صف و ستادی بانک دغدغه مشترک این روزهای بانک مسکن حجم عظیم تسهیلات "طرح ملی مسکن مهر" می باشد که این خود باعث اعمال فشار شدید بر ساختاربانک و رفتار سازمانی کارکنان گردیدهاست و امید است با بازنگریهای و باز مهندسی فر ایندها بتوان از این آزمون نیز سر بلند بیرون آمد.

رعایت چه نکاتی را در دستیابی به اهداف تعین شده در بخش بازار یابی ضروری میدانید؟-8

هدف گذاری و تعیین شاخص بر اساس واقیت ها و ظرفیت های موجود ، ساماندهی وضعیت تسهیلا ت ملی مسکن مهر و نگاه تخصصی به حوزه های مختلف کاری در بانک از جمله بحث بازاریابی که مجرای تنفسی بانک می باشد وایجاد اتاق فکر و کارگرو های تخصصی بر اساس مدل های موفق و روز دنیا مانند "حلقه های کیفیت" و "مدیریت کیفیت جامع "را می تواند در این مبحث یاد آوری نمود

9-مشوقهای انگیزشی لازم تا چه حد در بالا بردن انگیزش کارکنان برای مشارکت در موفقیت شعبه سهم بوده اند؟

وقتی خداوند متعال تشویق شدن را دوست دارد( فتبارک اله احسن الخالقین) بالطبع این غریزه را در وجود روحانی بشر نیز قرار داده و همه موجودات خدا حس خوب تشویق شدن ، استمالت و دلگرمی را دوست دارند و از آنجایی که صد درصد کارکنان این شعبه دارای تحصیلات عالیه دانشگاهی و حتی مدرس دانشگاه می باشند با تحلیل ها و ایجاد نگرش هایی ازاین دست و با رویکرد علمی به قضیه تشویق و انگیزش سعی در تقویت و بالا بردن مبحث انگیزش هم در خود و هم در مشتریان شعبه دارند و اعتقاد و الزام عملی داریم که فرهنگ اگر چه دیر پاست و رنج دوران می برد ولی پس از نهادینه شدن گنج فراوان می آورد

-مطالبات شعبه در چه وضعیتی قراردارد؟ وچه اقداماتی در این خصوص انجام شده است ؟10-

با توجه حجم بسیار بالای تسهیلات شعبه بر اساس سابقه پنج ساله و ظرفیت های محدود آن مبلغ مطالبات معوق شعبه در حد نرمال و تحت کنترل می باشدولی با احترام به سیاستگذاران طرح ملی مهراز آنجایی که پرداخت این تسهیلات بر اساس رویه معمول و دیرینه بانک مسکن و بر بستراعتبارسنجی و اثبات اهلیتها و ظر فیت ها ی مشتری نبوده است بالطبع مدیریت بر بحث معوقه های ناخواسته از آنجایی که هم همانند جذب منابع جزو وظایف ذاتی بانک می باشد و هم مد نظر و مورد تاکید مسیولین نظارتی می باشد، توان و تلاشهای طاقت فرسایی را می طلبدو بر این اساس این شعبه ابتدا به ساکن و در اول ورود مشتری به فرآیند دو سویه پرداخت و باز پرداخت تسهیلات با رعایت چارچوب ها و مقررات موجود و نصب العین قرار دادن این مهم برای خود که ما برای وصل کردن آمدیم و سهیم در خانه دار شدن مردم هستیم این حس و الزام را هم در مشتری ایجاد نماییم که رعایت قواعد بازی و مهربانی دو سویه در دوران باز پرداخت وام را بنماید و البته این روش در این شعبه مفید بوده و اصطلاحا جواب داده و اگر چه برخورد با اقتدار و در عین رعایت حقوق شهروندی و شعایر دینی با مشتریان بد حساب را نیز به موقع اعمال می نماییم .

11-سخن آخر.....

خدا را شاکریم که توفیق خدمت در بانک مسکن با فلسفه وجودی مقدس کمک به خانه دار شدن مردم را به ما عطا فرمود و به پاس این توفیق سعی نمودیم کار گل و کار دلمان یکی باشد، تا چه قبول افتد وچه در نظر آید.

در خاتمه بر خود فرض می دانیم با یادی از همه پیشکسوتان و زحمتکشان همه ادوار بانک از تلاش های

بی دریغ مدیران محترم و عالی بانک که با وجود موانع و مشکلات کلان موجود ،سعی در پاسخگویی به خواسته های منطقی شعب دارندو از همدلی و پشتیبانی بیدریغ مدیر محترم شعب استان مازندران جناب آقای بلوچی، معاونان محترمشان و همه همکاران خوب و یکدلمان در ستاد مدیریت شعب استان کمال سپاس و امتنان را داشته باشیم.

آخرین بروزرسانی 1394/5/5