فهرست اخبار فهرست اخبار

از مشتریان هدف مدیریت درروزهای پایانی سال تقدیر شد

با هدف مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع وبه منظور ارتباط مستمر و وفاداری مشتریان هدف مدیر شعب استان با همراهی معاونین مدیریت و کارشناسان روابط عمومی و بازاریابی باحضور در محل کار مشتریان هدف از 130 مشتری هدف استان تقدیر نمودند.

دربخشی از این دیداربلوچی مدیر شعب استان ضمن تقدیر از مشتریان هدف بر لزوم همفکری و تعامل بانک با مشتریان اشاره و افزود: پویایی نظام بانکی مرهون مشارکت مشتریان در عرصه های اقتصادی علی الخصوص سرمایه گذاری در حوزه های بانکی است.

ایشان هدف از این دیدار وتقدیر از مشتریان هدف را ارج نهادن به جایگاه مشتریان و شناخت دقیق تر و تعامل اثر بخش با آنان عنوان نمود و افزود: سعی ما بر این است تا با ایجاد بستر مناسب جهت تعاملات مالی با مشتریان، نیازهای آنان را شناسایی نموده و انتظارات مالی سپرده گذاران را بیش از پیش برآورده سازیم

.

مدیر شعب استان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت:قدردانی از مشتریان وفاداری که در همه شرایط اقتصادی یار و همراه بانک بوده اند، بی شک به مثابه تجلیل از سجایای اخلاقی آنان بویژه وفای به عهد است. کسانی که در همه مقاطع و شرایط زمانی بانک را رها ننموده و با اطمینان در مسیر رسیدن به اهداف مهم و اساسی، بانک را همراهی نموده که قطعا همراهی آنان هیچگاه فراموش شدنی نیست.

در ادامه مدیر شعب استان با تبریک سال جدید وآرزوی سلامتی و بهروزی و همچنین اهدای هدایا به مشتریان هدف به جهت قدردانی و همکاری با بانک مسکن ،از آمادگی بانک جهت ارایه خدمات و افزایش سطح تعاملات خبر دادو افزود:بانک مسکن در برقراری ارتباط با مشتریان نفع دو جانبه را در نظردارد و امید داریم تا مشتریان با افزایش تعاملات خود،زمینه ارتقای جایگاه خدمت رسانی بیش از پیش این بانک را فراهم آورند.

شایان ذکر است مشتریان هدف ضمن تشکر از حضور مسولین بانک، رضایت و خرسندی خود را از خدمات بانک مسکن اعلام نمودند.

آخرین بروزرسانی 1394/5/5