فهرست اخبار فهرست اخبار

نشست شهردار و اعضای شورای اسلامی شهرساری با مدیر شعب استان مازندران

مهندس عبوری شهردار ساری به همراه مهندس مدینه ومهندس پیری رییس و عضوشورای اسلامی شهر ساری با حضور در ساختمان مدیریت شعب استان مازندران با مصطفی تقوی مدیر شعب استان دیدار وگفتگو نمودند.
در این دیدار مهندس عبوری شهردار مرکز استان ضمن تبریک و آرزوی توفیق برای آقای تقوی به عنوان مدیرشعب بانک مسکن استان اظهارنمود:خدمات بانک مسکن در مرکز استان موجبات رضایت مردم این شهرستان را فراهم کرده است ودر زمینه تکریم ارباب رجوع عملکرد خوبی داشته و برخورد مناسب کارکنان این بانک با مشتریان وشهروندان شایسته تقدیر است.
مصطفی تقوی مدیر شعب استان در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از حضور شهردار وعضو شورای شهر واعلام رضایت مندی شهرداری از خدمات بانک مسکن برلزوم همکاری دوجانبه تاکید نمودند.
آخرین بروزرسانی 1394/12/11