فهرست اخبار فهرست اخبار

بازدید مدیر شعب استان از شعب غرب مازندران

مصطفی تقوی ، مدیر شعب استان از شعب غرب مازندران بازدید و از نزدیک با همکاران گفتگو نمودند . تقوی در بازدید از شعب غرب استان ، ضمن بررسی عملکرد شعب و قدردانی از تلاشهای صورت گرفته ، ابراز امیدواری کرد رؤسای شعب با همکاری و همراهی مجموعه کارکنان شعب و رصد روزانه امور برنامه ها ، اهداف سالجاری را محقق سازند .
همچنین مدیر شعب استان مازندران در نشستی که با حضور کارکنان شعب تنکابن ، رامسر و عباس آباد صورت گرفت با بیان اینکه تحقق اهداف جز با غیرت و تعصب سازمانی همکاران امکانپذیر نیست ، افزود : خواست و اراده همکاران مبتنی بر همت و تلاش از عوامل اصلی موفقیت مدیریت مازندران تاکنون بوده که آن هم در قالب تدبیر و برنامه ریزی و رصد امور با انجام کار تیمی و گروهی صورت گرفت .

تقوی در ادامه سخنان خود با تکیه بر اینکه کار در بانک از نوع مشارکتی و بر مبنای اهداف خرد جمعی است خاطر نشان کرد : کارکنان باید هم افزایی و همدلی را در انجام امور شعبه مد نظر قرار داده و در این خصوص هوشمندانه عمل نموده و با استفاده از خرد جمعی و تجارب شعب موفق و متناسب با انتظارات سازمان در جهت تحقق اهداف تلاش نمایند .

تقوی با اشاره به خدمات ومحصولات بانک علی الخصوص حساب صندوق پس انداز مسکن یکم، تلاش همکاران را برای معرفی این خدمت یادآور شد و بر استفاده مناسب از فرصت ایجاد شده برای بهبود شاخص عملکردی شعب تاکید کرد .

شایان ذکر است در این نشست مدیر شعب استان مطالب جامعی را در خصوص اهمیت دانش کاری ، همکاری و همبستگی ، استفاده از فرصتها ، تیم سازی ، بهداشت اعتباری و توجه و تلاش پیگیر در امر بازاریابی ارایه نمود .لازم به ذکر است در این بازدید رییس حوزه حراست و کارشناس روابط عمومی ، مدیر شعب استان را همراهی نمودند .

آخرین بروزرسانی 1394/12/11