فهرست اخبار فهرست اخبار

"سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن بانک مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن افزایش یافت "

مصطفی تقوی مدیر شعب بانک مسکن استان مازندران ازافزایش تسهیلات خرید و ساخت واحد مسکونی خبر داد وگفت: از ابتدای دی ماه سال جاری با موافقت شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ،به 600 میلیون ریال درتهران،500میلیون ریال در مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و 400 میلیون ریال در سایر شهر ها افزایش یافت که با احتساب 100میلیون ریال تسهیلات جعاله تعمیرواحد مسکونی این مبالغ به ترتیب به سقف 700، 600 و 500 میلیون ریال رسیده است.
تقوی افزود: تسهیلات خرید واحد مسکونی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن،به زوجینی که تاریخ وقوع عقد آنها 17/10/92 و به بعد می باشد و به صورت مشترک نسبت به خرید واحد مسکونی اقدام می نمایند در تهران 600میلیون ریال و سایر مناطق شهری 500میلیون ریال می باشد.
 
مدیر شعب بانک مسکن استان مازندران در خصوص واحدهای مسکونی مشمول این تسهیلات گفت:ساختمان هایی که تاریخ صدور پروانه ساختمانی آنها کمتر از 20سال باشد مشمول افزایش تسهیلات می شوند اما ساختمان هایی که بین 20 تا 25 سال از تاریخ صدور پروانه ساختمانی آنها بگذرد تا 350 میلیون ریال از تسهیلات به آنها تعلق می گیرد.ایشان در ادامه با اشاره به حداکثر مدت بازپرداخت این تسهیلات به 12سال افزود:نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی خرید وجعاله تعمیر واحد مسکونی از محل اوراق بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در حال حاضر 5/18درصد می باشد.
تقوی همچنین سقف تسهیلات تعمیر واحد مسکونی از محل اوراق را 100میلیون ذکر کرد وافزود:حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات جعاله تعمیر واحد مسکونی 5سال و به دوروش ساده و پلکانی سالانه امکانپذیر است.
تقوی با بیان این مطلب که به منظور رفاه حال مشتریان، بازپرداخت تسهیلات خرید به سه روش ساده،پلکانی سالیانه و پلکانی دوره ای امکان پذیر می باشد؛ به میزان اقساط این تسهیلات اشاره و تصریح کرد : 
میزان اقساط تسهیلات 500 میلیون ریالی( ویژه شهرهای بالای 200هزار نفر جمعیت) به صورت ساده 867هزار تومان و پلکانی سالیانه در سال اول 723 هزار تومان است.اما در پلکانی دوره ای این مبلغ در پنج ساله اول،دوم و دوساله پایانی به ترتیب 777هزارتومان،932 هزار تومان و یک میلیون و 120هزار تومان درنظر گرفته شده است.
مدیر شعب بانک مسکن استان مازندران افزود: میزان اقساط تسهیلات 400 میلیون ریالی (ویژه شهرهای زیر 200هزار نفر جمعیت) به صورت ساده 693 هزار تومان و پلکانی سالیانه در سال اول 578هزار تومان است.اما در پلکانی دوره ای این مبلغ در پنج ساله اول،دوم و دوساله پایانی به ترتیب 621هزارتومان، 746 هزار تومان و 895 هزار تومان درنظر گرفته شده است.
شایان ذکر است شهرهای بالای 200هزار نفر جمعیت استان مازندران شامل ساری ،بابل و آمل می باشد.
آخرین بروزرسانی 1394/12/12